• CS
  • EN
  • DE

Okolí pensionu

Doksy - Památník Karla Hynka Máchy
Doksy – rekreační a výletní středisko při Máchově jezeře – jsou spjaty s pobytem jednoho z největších českých básníků a představitelů české romantické poezie. K uctění památky velkého umělce zde byl v roce 1960 zřízen památník. Expozice Památníku, dnes pobočky Muzea v České Lípě, byla reinstalována v letech 1966 a 1992. V muzeu je instalována expozice, připomínající pobyt a vztah K. H. Máchy k Doksům a krajině pod Bezdězem. Návštěvníci si mohou prohlédnout souborné vydání Máchových spisů, památky na básníka, dokumenty z jeho života.

Česká Lípa - Kavárna Union
Kavárna Union je krásnou secesní stavbou, za jejíž projekt, realizovaný v letech 1906 - 1907, získala českolipská firma John a Jisba zlatou medaili na prvním libereckém veletrhu. Složité rekonstrukce se tato unikátní secesní památka dočkala až v devadesátých letech a její fasáda s bohatou štukovou výzdobou byla obnovena v roce 1997.

Česká Lípa - Renesanční letohrádek Červený dům
Červený dům dal postavit Jetřich Jiří Berka z Dubé a z Lipé v roce 1583. Vnější zdi budovy zdobí psaníčkové sgrafito, pás pod lodžií sgrafitové lovecké výjevy a cvikly nad lodžií fiktivní portréty. Mezi velkým zámkem a zámečkem se rozkládal francouzský park. V 18. a 19. století byla budova pronajímána k různým účelům - bývala zde barvírna, hospoda, byty chudiny. Zrestaurována byla až novým majitelem v roce 1883. K dalšímu restaurování budovy došlo v roce 1933 v souvislosti s umístěním městského muzea. (V poválečném období byl Červený dům restaurován ještě dvakrát.)

Nový Bor
Turistické zajímavosti: Sklářské muzeum, Lesní hřbitov, Skalní hrad Sloup, Panská skála, Sklářské hutě a galerie.
 
Bezděz - Hrad Bezděz
Objekt byl postaven v letech 1264-78 za krále Přemysla Otakara II. Královský hrad Bezděz patří bezesporu mezi naše nejznámější a nejoblíbenější hrady. Představuje klasický středověký hrad, který se bez větších přestaveb zachoval ve své původní podobě až do dnešních dnů. Hrad má podélný půdorys, cesta němu vede jižním úbočím a 2 branami. Je lemována kapličkami Křížové cesty. První předhradí je obehnané hradbou s cimbuřím a je chráněno Čertovou věží. Ve druhém předhradí jsou zříceniny dvou staveb, odtud se prochází kolem velké hradební věže do vlastního hradu. Vnitřní lichoběžníkové nádvoří má na jihu dvoupatrový Královský palác, na severu Purkrabský palác, na jehož zdi si můžeme prohlédnout fresku Monserratské Madony. Nejvýchodněji je vysunuta vzácná raně gotická hradní kaple, stavěná po způsobu francouzských katedrál, na severu pak hradební zeď s baštami z počátku 17. století

Česká Lípa - Hrad Lipý
Hrad Lipý (či Lipá) byl založen mezi rameny meandrující řeky Ploučnice v 13. století. První z rodu Ronovců, o nichž se historické prameny po polovině 13. století zmiňují jako o pánech z Lipé, byli bratři Chval a Častolov. Z dnešních zřícenin, které jsou v České Lípě po letech devastace upravovány péčí Městského úřadu, nejstarší dobu pamatuje dochovalá část sklepů, základy bergfritu a mohutná zeď mezi dvěma branami, později zvýšená a v 16. století ozdobená sgrafitovou omítkou.

Hrad Houska u Dubé
Hrad je v současné době v soukromém vlastnictví a je otevřen pro veřejnost. Stal se cílem návštěvníků pro své tajemné pověsti, co by strašidelný hrad.

Lemberk
Státní hrad a původně raně gotická stavba je spojena s životem svaté Zdislavy z Lemberka, patronkou rodiny a Libereckého kraje. Ta je proslavena milosrdnými skutky a svým nadáním zázračně uzdravovat.

Skalní hrad Sloup
Skalní hrad je rozsáhlý komplex vybudovaný na konci 13.století.

Zámek Zákupy
Původně renesanční zámek postavený na místě gotické tvrze, později přestavěný barokně. Interiéry byly upraveny ve stylu druhého rokoka pro odstoupivšího císaře Ferdinanda V. Z expozice např.: Císařské pokoje převážně ve stylu 2. rokoka jsou vyzdobeny nástropními malbami Josefa Navrátila. Dle Navrátilových návrhů jsou též zhotoveny tapety, kachlová kamna a některé kusy nábytku. Osobní výtah z roku 1870. V roce 1900 měl ve zdejší kapli sv. Františka z Assisi svatbu František Ferdinand d´Este. V zámeckém příkopu jsou chováni medvědi

Česká Lípa - Augustiniánský klášter
Augustiniánský klášter s kostelem Všech svatých byl založen v roce 1627. Na západě ke klášteru přiléhá čtyřkřídlí ambit s nárožními kaplemi. Do osy jeho jižního křídla jsou vkomponovány Svaté schody z roku 1730, do osy západního křídla je situována kaple Nejsvětější Trojice z roku 1763. Uprostřed rajského dvora stojí loreta z roku 1698. Chrám Všech svatých na východní straně kláštera byl dokončen v roce 1707. Dnes slouží budova kláštera muzejním a archivním účelům.

Česká Lípa – Kostel Narození P. Marie
Kostel byl založen r. 1381, znovu vystavěn v l. 1710 – 14 jako jednolodí sklenuté valeně s lunetami. Věž pochází z r. 1873. Zařízení je převážně barokní.

Česká Lípa - Kostel Povýšení sv. Kříže
Gotický kostel postavený v 80. letech 14. století. Regotizován byl v roce 1897 architektem J. Mockerem, jenž původní stavbu přisuzoval huti Petra Parléře. Pro svou charakteristickou stanovou střechu bývá někdy přestavba kostela na konci 15. století spojována se jménem Benedikta Rejta.

Česká Lípa - Kostel Povýšení sv. Maří Magdalény
Byl údajně založen již v 13. století. Zachoval se však v pozdně gotické přestavbě z 16. století. Přilehlá barokní budova cisterciáckého probošství byla do dnešní podoby přestavěna roku 1756.

Česká Lípa – Kostel Všech Svatých
Kostel byl postaven v l. 1690 – 1707 s obdélným chórem a severní věží, obnovenou r. 1820. Interiér je klenutý valenou klenbou s lunetami a doplňují jej v lodi tři páry bočních kaplí. Můžete zde shlédnout bohaté barokní zařízení, na oltáři Svaté rodiny obraz od J. J. Heinsche z doby kolem r. 1705, na oltáři sv. Jana Nepomuckého obraz světce od Ignáce Raaba z r. 1766.

Jablonné v Podještědí
Tisíce poutníků nejen z naší republiky přijíždí navštívit toto známé duchovní místo. Zastavte se u hrobu sv.Zdislavy z Lemberka – ostatky světice jsou uloženy v barokní bazilice sv.Vavřince, kterou vystavěl vídeňský architekt Hildebrandt.
 
Česká Lípa – Pěší procházka – Údolí zvané Peklo
Tato trasa začíná v území zvaném Obecní les. Z města je snadno přístupná Svojsíkovou cestou okolo jatek. V jeho blízkosti se nacházejí zatopené Dubické pískovny a rybník Dolní Roubice. Stezka pak vede po červené značce územím národní přírodní památky Peklo, kterou je skalní kaňon tvořící údolí Robečského potoka.

Hora Klíč
Za bránu Lužických hor je po právu považována hora Klíč, která se tyčí nedaleko Nového Boru. Klíč je vyhlášenou přírodní rezervací s výskytem kamzíků.

Chráněná krajinná oblast Lužické hory
Vznikla v roce 1975 na ploše 267 km2. Západní okraj Lužických hor je charakteristický velkým počtem mohutných vulkanických těles (čedičových a znělcových hornin) s rozsáhlými porosty přirozených lesů, zejména bučin a suťových lesů. Chřibská kotlina, ležící na hranici Lužických hor a Labských pískovců, je významná řadou chráněných území a také cennou lidovou architekturou. Sídlem Správy CHKO Lužické hory je Jablonné v Podještědí.
 
Chráněné krajinné oblasti
Na území Českolipska se rozkládají Lužické hory, Kokořínsko a České středohoří. Právě tyto lokality jsou velkým lákadlem pro milovníky pěší i cykloturistiky. Stovky kilometrů nových značených tras protínají krásné lokality tohoto regionu a využívají je i rekreanti z celé republiky.

Máchovo jezero
Rybník byl založen v roce 1366 z příkazu Karla IV.  
Původně měl rozlohu 350 ha, nyní asi 278 ha.  
Výpustný kanál (dlouhý 60 m a široký 3 m) je vytesán do skály.  
 
Máchovo jezero je vyhledávané hlavně v letních měsících, kdy poskytuje na svých čtyřech plážích osvěžení a rekreaci tisícům návštěvníků.  
Značnému zájmu se těší projížďky výletními loděmi, velký tobogán, plážový volejbal a mnoho dalších atrakcí. 
Dva ostrůvky Myší a Kachní jsou ornitologickými rezervacemi.
 
Rezervace Peklo u České Lípy
Nádherné přírodní a skalní scenérie nabízí lidem tato přírodní rezervace. Několik kilometrů dlouhé údolí s protékajícím Robečským potokem láká ke klidným rodinným procházkám.

Varhany
Známý skalní tvar nedaleko Práchně u Kamenického Šenova.

Vodní radovánky
Území Českolipska je protkáno sítí potoků a říček. Jejich vody jsou vyhledávaným místem sportovních a rekreačních rybářů. Velké vodní plochy jsou zejména v letních měsících ideálním místem k rekreaci. Nejoblíbenější je Máchovo jezero v Doksech a pláže ve Sloupu v Čechách či v Hamru na Jezeře.
^